تشخیص خرابی هارد دیسك

تا به حال فكر كرده اید كه اگر هارد دیسك رایانه شما خراب شود چه مشكلاتی برای شما پیش می آید؟

فكر می كنید اگر نسخه پشتیبان اطلاعات خود را نداشته باشید و روزی هارد دیسك رایانه تان خراب شود می توانید زمان را به عقب باز گردانید تا اطلاعات خود را حفظ كنید؟

نرم افزار HARD DISK SENTINELبرای جلوگیری از بروز این مشكلات طراحی شده است.این نرم افزار نه می تواند زمان را به عقب باز گرداند و نه میتواند مانع خرابی هارد دیسك شما گردد.

اما این نرم افزار می تواند قبل از خرابی هارد دیسك به شما اطلاع دهد و همچنین از وضعیت سلامت هارد دیسك و گرمای ایجاد شده توسط آن و سرعت انتقال اطلاعات و صدمات احتمالی هارد دیسك را به شما اطلاع می دهد.

دانلود كاملا رایگان این نرم افزار را در بخش ادامه مطلب دنبال كنید.

HARD DISK SENTINEL FREE DOWNLOAD

download