یك نرم افزار جالب تبدیل عكس به20سال دیگر

این یه نرم افزاری هست که به کمک آن کاربران می توانند تصویر خود در 20 سال بعد در آینده را مشاهده کنند. به کمک این نرم افزار کاربران به راحتی می توانند تنها با وارد نمودن تصویر چهره خود به برنامه و یک کلیک خود در مقابل آینه ای پس از ۲۰ سال مشاهده کنند. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های گرافیکی موجود در خود به راحتی تصویر مورد نظر را ۲۰ سال پیرتر از آنچه که اکنون است می نماید. استفاده از این نرم افزار به راحتی برای همه کاربران امکان پذیر می باشد زیرا این نرم افزار از گزینه ای برای انجام تنظیمات برخوردار نمی باشد.و تمامی تنظیمات در خود برنامه هستش.

توضیح رجستر كردن برنامه:1-نرم افزار را نصب كنید.2-بعد از نصب برنامه را باز نكنید.3-لینك رجستر برنامه را در قسمتی كه برنامه در آن نصب شده كپی كنید.سپس برنامه را از روی آیكون دسكتاب اجرا كنید.

دانلود لینك نرم افزار

download

دانلود لینك رجستر برنامه

download