کرم اینترنتی "فقط برای شما" یا بفرمایید.

کرم جدید رایانه ای از امریکا وارد فضای اینترنت شد.
 
به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، یک کرم جدید رایانه ای وارد شبکه اینترنتی امریکا شده که شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی از جمله ناسا را هدف قرار داده است.

گفته می شود احتمالا ، حتی پایگاه اینترنتی وزارت امنیت داخلی امریکا نیز به این ویروس آلوده شده است.

این کرم اینترنتی با عنوان "فقط برای شما" یا "بفرمایید" به کاربران ارسال می شود.

در داخل این پیام آلوده یک لینک(رابط) وجود دارد که اگر روی آن کلیک کنید ، ویروس فوق فعال می شود و برای همه کسانی فرستاده می شود که در کتابچه آدرسهای اینترنتی کاربر وجود دارد.

این ویروس رایانه ای از امریکا شروع شده و به کشورهای دیگر جهان رفته است. این ویروس رایانه ای برای شرکتهای بزرگی از قبیل گوگل و کوکا کولا مشکل افرین شده است.

به کاربران توصیه می شود به محض اینکه این پیام را دریافت کردند پاک کنند.

وزارت امنیت داخلی امریکا در حال تحقیقات در این خصوص است. توصیه کلی دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که هرگز پیوستهایی را بازنکنید که از آدرسهای ناشناخته برای شما پیام می فرستد.