به زودی بخش ویندوز 10 راه اندازی خواهد شد.

خسته نباشید عرض میکنیم خدمت کاربران سایت
 به زودی بخش ویندوز 10راه اندازی خواهد شد و تمامی تنظیمات ویندوز 10 از نصب ویندوز گرفته تا تمامی
 تنظیمات آن و همچنین فیلمهای آموزشی بخش ویندوز 10 راه اندازی میشود.امید که بتوانیم در این دنیای
 مجازی بخش کوچکی باشیم.
با سپاس 
مهدیزاده