خرید و دانلود مجموعه تار و سه تار

هدف اصلی ما کنار هم قرار دادن مجموعه ای از بهترین قطعات تار وسه تار ایران می باشد.

آثار ارایه شده در این مجموعه:

 از تار و سه تار نوازانی چون: استاد جلیل شهناز،استاداحمد عبادی ،استاد غلامحسین خانی،استاد علیزاده، و.... قرار داده شده است.

به روز رسانی:94/04/15