17خردادماه تولد سولماز عزیزم را تبریک گفته و آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی ایشان را از خداوند منان خواستارم.

شعر زیبای استاد عزیزم جناب آقای قدرت حسین پور که در وصف سولماز عزیز سروده شده است.

 


گروه نرم افزاری جاهد